External Examiners – Mental Health Programmes

Opening Date:
11 Jan 2021
Closing Date:
31 Jan 2021
Institution:
Salary Range:
Region:
  • BN (Hons) Mental Health Nursing 3 year programme
  • Part-time BN (Hons) Mental Health Nursing 2 year 9 month programme starting level 5
  • PG Dip/MSc Mental Health Nursing 2 year postgraduate programme
  • MSc Mental Health Practice (non Clinical) 1 year full time and 3 year part time.

The School of Health Sciences is seeking the appointment of an external examiner for the Mental Health field undergraduate and postgraduate nursing programs. The School of Health Sciences is based on two sites in North Wales. It has a focus on working with professionals and health services and supporting innovation in health care. The school has a world-leading profile in research in healthcare improvement. Applications are invited from suitably qualified academic staff. Applicants must hold current NMC registration in the Mental Health field and hold a recorded teaching qualification with the NMC. Experience of external examining would be an advantage but is not essential.

The School operates on-line submission, marking and feedback of assignments. Experience of Turnitin and Blackboard would be desirable, however training will be provided. The post will contribute to the quality and integrity of our programmes through external moderation of assessments. The role requires reviewing of Mental Health field modules, completion of monitoring reports and attendance at the Board of Examiners. Further information regarding the role of the External Examiner at Bangor University can be found at https://www.bangor.ac.uk/ar/main/quality/ext_exam.php.en

The appointment will be with effect from 1st Sept 2021 and will be for a full 4-year term. Full course details and documentation will be provided to the appointee and an induction day will be offered to be held at the University following appointment. Please submit expressions of interest and a CV to Seren Roberts, seren.roberts@bangor.ac.uk, 01248 383929

Mae’r Ysgol Gwyddorau Iechyd eisiau penodi arholwr allanol ar gyfer rhaglenni nyrsio israddedig ac ôl-raddedig ym maes Iechyd Meddwl. Mae’r Ysgol Gwyddorau Iechyd wedi’i lleoli ar ddau safle yng Ngogledd Cymru. Mae’n canolbwyntio ar weithio gyda gweithwyr proffesiynol a gwasanaethau iechyd a chefnogi arloesedd ym maes gofal iechyd. Mae gan yr ysgol broffil gyda’r gorau yn y byd mewn ymchwil ym maes gwella gofal iechyd. Gwahoddir ceisiadau gan staff academaidd â chymwysterau addas. Rhaid i ymgeiswyr feddu ar gofrestriad cyfredol yr NMC ym maes Iechyd Meddwl a meddu ar gymhwyster addysgu wedi’i gofnodi gyda’r NMC. Bydd profiad o waith arholi allanol yn fanteisiol, ond nid yw’n hanfodol.

Mae’r Ysgol yn gweithredu system o gyflwyno aseiniadau, eu marcio a rhoi adborth arnynt ar-lein. Byddai profiad o ddefnyddio Turnitin a Blackboard yn ddymunol, ond rhoddir hyfforddiant. Bydd y swydd yn cyfrannu at ansawdd ac uniondeb ein rhaglenni trwy safoni asesiadau yn allanol. Ar gyfer y swydd mae angen adolygu modiwlau maes Iechyd Meddwl, cwblhau adroddiadau monitro a bod yn bresennol yn y Byrddau Arholi. Gellir cael rhagor o wybodaeth am y swydd arholwr allanol ym Mhrifysgol Bangor yn https://www.bangor.ac.uk/ar/main/quality/ext_exam.php.cy

Bydd y swydd yn dechrau ar 1 Medi 2021 ac am dymor llawn o 4 blynedd. Bydd manylion llawn am y cwrs a’r dogfennau yn cael eu darparu i’r sawl a benodir a chynigir diwrnod cynefino i’w gynnal yn y brifysgol ar ôl y penodiad. A fyddech cystal â sicrhau y mynegir diddordeb wrth Seren Roberts ac anfon CV, seren.roberts@bangor.ac.uk, 01248 383929.